چهار روز در پراگ

پراگ، دومین پایتخت از کشورهای بلوک فروپاشیده شرق است که در تابستان سال ۲۰۱۱ به آن سفر کردم. بیست سال است که کشورهای بلوک شرق از سایه ویرانگر و زندگی کُش نظام کمونیسم خارج شده اند، اما ردپا و سم آن نظام خشک خشن همچنان در صورت مردمان و رفتارهایشان دیده می شود. صورتهایی بی احساس، نگاههایی خالی و لبهایی که حتی به پاسخ گفتن سلام از هم گشوده نمی شوند چه رسد به لبخند زدن!

‪ نکیسایی که آگوست ۲۰۱۱ چهار روز را در پراگ سپری و سپس نوشتن این سفرنامه را آغاز کرد، با نکیسایی که نوشتن آن را به پایان می برد، دو انسان بی شباهتند.

دیده ها و احساسات این سفر چهار روزه را در سفرنامه تازه ای نوشتم که می توانید آن را به طور کامل از این لینک(۴۰ مگابایت) دانلود کنید.

در فصل دوم، به ده دقیقه از فیلمی در مورد بهار پراگ اشاره کردم که آن را می توانید اینجا  ببینید. نورپردازی سه بعدی روی ساعت نجومی پراگ به مناسبت ششصدمین سالگرد ساخت را که در فصل سوم سفرنامه به آن اشاره کرده ام، در اینجا ببینید.

در مورد اسکناسهای چک، یک چند رسانه ای(فوتوکلیپ) هم ساخته ام.