خوراکِ ملل

یکی از سرگرمیها و علاقه های من یاد گرفتن خوراک بقیه مردمان دنیاست. از سال ۱۳۹۳ شروع به آزمودن و پختن غذاهای تازه کرده ام و بعد از مدتی به این فکر افتادم که

موزه مردم شناسی گیلانتمام دستورهایی را که گردآوردی و آزمایش کرده ام را به زبان فارسی در وب سایتم منتشر کنم.

 

 

به همین دلیل وب سایت «سُفره آوردهای نکیسا» را راه اندازی کردم.