بالاتر از ابرها؛ سفرنامه جزایر قناری

جزایر قناری هفت جزیره کوچک متعلق به اسپانیا هستند که البته به قاره افریقا نزدیکترند تا به کشور اسپانیا! این جزایر مقصد سفر بسیاری از اروپاییها در فصل زمستان است، زیرا زمستان اروپا همزمان با هوای لطیف و بارانهای گرم استوایی جزایر قناری است.

اما برای منجمان، کوههای مرتفع دو جزیره تنریف و لاپالما، یکی از بهترین مناطق دنیا برای ساختن تلک

سوپ است و از این جهت منجمین حرفه ای برای رصد به جزایر قناری فراوان سفر می کنند. من برای مدرسه دو هفته ای که انستیتو اخترفیزیک جزایر قناری برگزار کرده بود، زمانی که دانشجوی دکتری بودم در زمستان سال ۲۰۰۹ به این جزایر سفر کردم.

جزیره تنریف با یک جمله در ذهنم عجین شده است : اگر طبیعت اوج شکوهمندی اش در یک

نقطه روی زمین به نمایش گذاشته باشد آن نقطه جزیره تنریف است. می توانید سفرنامه تازه ام، بالاتر از ابرها (۲۱ مگابایت) را دانلود کنید.