سفرِ ارزان

برای سفر رفتن نیاز به پول هست اما نه به ثروتِ سرشار. در حین سفرهایم و در جستجوی یافتن راههای کاهش دادن هزینه های سفر، تجربیاتی آموخته ام که آنها را در فایلهای زیر نوشته ام.

بیشتر اطلاعات در مورد سفر درون اروپا ست، چون من در بقیه قاره ها هنوز چندان سفر نرفته ام. امیدوارم برایتان مفید باشد.

  1. چطور بلیتِ ارزانِ هواپیما پیدا کنم؟ (لینک دانلود)
  2. چطور هتلِ ارزان پیدا کنم؟ (لینک دانلود)