آشپزخانه

تنها سفر رفتن نیست که دریچه ای در روح انسان به تازه ای می گشاید. چشیدن غذای مردمان دیگر همانند یک سفر، کشفی تازه است و این راهی که من از حدود سه سال پیش پای در راهش شده ام.

تمام دستورهای تهیه ای که در این وب سایت خواهید خواند را خود از منابع گوناگون آموخته و آزموده ام. در تمام دستورها، از پیمانه های استاندارد استفاده کرده ام.

تلاش کرده ام که دستورها را به فارسی سلیس و مفهوم بنویسم. همچنین تمام مواد اولیه را جداگانه توضیح و در هر دستور به آنها ارجاع داده ام.  اما در هر حال، اگر دستوری نیاز به بهبود داشت لطفا نظرتان را در فُرمی که در ستون سمت راست هست، برایم بنویسید.

 

این مجموعه در حال کامل شدن است. من هر هفته غذاهای تازه آزمایش می‌کنم. اگر نام غذایی شنیده اید که در این فهرست نیست، لطف کنید و برایم پیام بگذارید.

 

شوق کشف در وجودتان مستدام

نکیسا