کاروانسرا

سلامی چو بوی خوش سفر

من شیفته سفر رفتن و نوشتن هستم و آنچه در در این وب سایت خواهید خواند، ره آوردهای این شیفتگی و سرگشتگی است. من سفرنامه نویسی را از نخستین سفرم، سفر به نپال، آغاز کردم. تمام سفرنامه هایی که نوشته ام را به در این وب سایت منتشر کرده ام. همچنین راهنمای سفر ارزان، برنامه های رادیویی را هم می توانید در این وب سایت بیابید.