کاروانسرا

سلامی چو بوی خوش سفر

من شیفته سفر رفتن و نوشتن هستم و آنچه در در این وب سایت خواهید خواند، ره آوردهای این شیفتگی و سرگشتگی است. من سفرنامه نویسی را از نخستین سفرم، سفر به نپال، آغاز کردم. تمام سفرنامه هایی که نوشته ام را به در این وب سایت منتشر کرده ام.